Moped klass 1

Utbildning moped

Det finns tre typer av mopeder i Sverige. Och det ställs olika krav på en mopedförare beroende på vilken typ av moped man kör men också beroende på hur gammal man är. Här kan du läsa om vad som krävs om du vill köra moped och vad du behöver tänka på.

Mopeder delas in i två klasser:

  • Moped klass 1 (EU-moped) som kräver körkort AM.
  • Moped klass 2 som kräver ett förarbevis.

Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II.

Moped klass 1 (körkort AM)
Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009. Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt. Åldersgränsen för AM är 15 år.

Fram till den 1 oktober 2009 krävdes i stället ett förarbevis för moped klass 1. Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM. Alla som har ett förarbevis för moped klass I erbjuds att byta ut det mot ett körkort med behörigheten AM. Ansökan om utbyte måste göras senast den 1 november 2013. Om du inte ansökt om utbyte innan detta datum blir ditt förarbevis ogiltigt.

30-mopeder
Fram till den 17 juni 2003 gällde andra krav på vilka mopeder som fick tas i bruk i Sverige. Mopeder som godkänts för trafik innan detta datum kallas i allmänhet 30-mopeder eftersom de är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timmen. Dessa mopeder räknas idag som moped klass II.

Kom ihåg!
Man skall noga överväga som kund vart man vänder sig när man skall ha utbildning på moped, eftersom många utbildare inte har bakgrunden som trafiklärare, då transportstyrelsen tyvärr inte ställer samma krav på mopedutbildningarna som man gör för andra körkortsbehörigheter. Fråga gärna på din trafikskola vad lärarna har för bakgrund och kompetens, detta är oerhört viktigt att eleverna tas om hand av kunniga och engagerade lärare med hänsyn till att när man är 15 år så är man inte alltid så erfaren i trafiken. Hos oss på PO:s mopedutbildningar träffar du Daniel J och Daniel M båda dessa herrar har mycket stor erfarenhet av mopedutbildning, båda två är utbildade trafiklärare och har sammanlagt 32 års erfarenhet av att utbilda elever, så här kan du vara trygg för du får en bra och effektiv utbildning av kunniga lärare som vet vad som gäller. Vi ser till att du som elev får rätt kunskap och stöd så att du klarar dig bra i trafiken. Vi snålar inte, behöver någon elev köra mer än vad som ingår i standardutbildningen 2 x 90 minuter så bjuder vi på den extra tiden detta gör vi för att vi är mån om dig som elev och för att vi håller höga krav på både oss själva och vår utbildning.