Moped klass 2

Det finns tre typer av mopeder i Sverige. Och det ställs olika krav på en mopedförare beroende på vilken typ av moped man kör men också beroende på hur gammal man är. Här kan du läsa om vad som krävs om du vill köra moped och vad du behöver tänka på.

Mopeder delas in i två klasser:

  • Moped klass 1 (EU-moped) som kräver körkort AM.
  • Moped klass 2 som kräver ett förarbevis.
  • Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II.

Förarbevis (moped klass 2)
Vill du köra moped klass 2 behöver du ha ett förarbevis. Har du redan körkort oavsett behörighet eller traktorkort kan du köra moped klass 2 på det kortet. Moped klass 2 är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Moped klass 2 är inte registreringspliktig och ska därmed inte ha en registreringsskylt. Åldersgränsen för moped klass 2 är 15 år. Fram till den 1 oktober 2009 krävdes inget förarbevis för att köra moped klass 2 utan det räckte med att ha fyllt 15 år. De personer som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 kan även fortsättningsvis köra moped klass II utan förarbevis.

30-mopeder
Fram till den 17 juni 2003 gällde andra krav på vilka mopeder som fick tas i bruk i Sverige. Mopeder som godkänts för trafik innan detta datum kallas i allmänhet 30-mopeder eftersom de är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timmen. Dessa mopeder räknas idag som moped klass II.

Kom ihåg!
Man skall noga överväga som kund vart man vänder sig när man skall ha utbildning på moped, eftersom många utbildare inte har bakgrunden som trafiklärare, då transportstyrelsen tyvärr inte ställer samma krav på mopedutbildningarna som man gör för andra körkortsbehörigheter. Hos oss på PO:s Vi ser till att du som elev får rätt kunskap och stöd så att du klarar dig bra i trafiken. Vi snålar inte, behöver ngn elev köra mer än vad som ingår i standardutbildningen 2 x 90 minuter så bjuder vi på den extra tiden detta gör vi för att vi är mån om dig som elev och för att vi håller höga krav på både oss själva och vår utbildning.