Moped klass 2

Det finns tre typer av mopeder i Sverige idag. Och det ställs olika krav på dig som mopedförare beroende på vilken typ av moped du kör och hur gammal du är.

Mopeder delas in i två klasser:

  • Moped klass 1 (EU-moped) – kräver körkort AM.
  • Moped klass 2 – kräver förarbevis.

Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass 2.

Förarbevis (moped klass 2)
Moped klass 2 är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/timme med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Moped klass 2 är inte registreringspliktig och ska därmed inte ha en registreringsskylt. Åldersgränsen för moped klass 2 är 15 år.

Vill du köra moped klass 2 behöver du ha ett förarbevis. Har du redan traktorkort eller körkort oavsett behörighet får du automatiskt köra moped klass 2. Fram till den 1 oktober 2009 krävdes inget förarbevis för att köra moped klass 2 utan det räckte med att ha fyllt 15 år. De personer som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 kan även fortsättningsvis köra moped klass 2 utan förarbevis.

30-mopeder
Fram till den 17 juni 2003 gällde andra krav på vilka mopeder som fick tas i bruk i Sverige. Mopeder som godkänts för trafik innan detta datum kallas i allmänhet 30-mopeder eftersom de är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timme. Dessa mopeder räknas idag som moped klass 2.

Kom ihåg!
Var noga med vart du vänder dig när du ska söka utbildning för moped. Många utbildare har inte bakgrund som trafiklärare, då Transportstyrelsen tyvärr inte ställer samma krav på mopedutbildningarna som de gör för andra körkortsbehörigheter. Fråga gärna på din trafikskola vad lärarna har för bakgrund och kompetens, det är oerhört viktigt att du tas om hand av kunniga och engagerade lärare.
Hos oss på PO:s Trafikskola träffar du Daniel J och Daniel M när du går mopedutbildning. Båda har mycket stor erfarenhet av mopedutbildning och båda två är utbildade trafiklärare. De ser till att du som elev får rätt kunskap och stöd så att du klarar dig bra i trafiken. Behöver du som elev köra mer än vad som ingår i standardutbildningen (2 x 90 minuter) så bjuder vi på den extra tiden – allt för att vi är måna om dig som elev.