B utökad

Med utökad B-behörighet (villkor 96) har du rätt att köra fordonskombinationer (bil + släp) med en sammanlagt totalvikt av max 4250 kg.
Utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 • Du har körkort med behörighet B.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt körprov.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i något annat land inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i något annat land inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I förhållande till ett BE-körkort gäller: 

 • Inget körkortstillstånd krävs om du redan innehar B-behörighet.
 • Inget teoriprov.
 • Inget manöverprov före trafikkörning (men du ska klara av att manövrera fordonskombinationen skickligt i trafik, även backning).
 • Inget krav på funktionsbeskrivning.

Krav vid uppkörning:

 • Säkerhetskontroll av hela fordonskombinationen samt last.
 • Isär- och hopkoppling av bil och släp.
 • Körning i trafik, där någon form av manöverprov ingår, som backning runt gathörn eller parkering.

Krav på provfordon:

 • Sammanlagd totalvikt av bil + släp som överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.
 • Släp ska vara lastat till minst halva släpets maxlast.

Om du inte innehar B-behörighet
Du kan ansöka om samt genomföra uppkörning för utökat B även om du inte har B-körkort. Då genomförs uppkörning först med endast bil, och när du blir godkänd fortsätter du att genomföra ytterligare ett körprov med tillkopplad släpvagn. Det vill säga två körprov efter varandra.

Tips!
Kolla vilken körkortsbehörighet du behöver! Om du byter bil eller släp kan förutsättningarna ändras. Läs mer på Släpvagnskalkylatorn. 

Andra begränsningar för att köra släp
Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan den 19 januari 2013. Det är viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar som kan finnas och som beror på bilens och släpvagnens tekniska utförande. Även om din körkortsbehörighet ger dig rätt att köra fordonskombinationer med en viss vikt, kan exempelvis bilens maximala släpvagnsvikt vara lägre.