B-utökad

Utökad B-behörighet – Villkor 96

Ger rätt att köra fordonskombinationer (bil + släp) med en sammanlagt totalvikt av max 4250 kg

De moment du slipper i förhållande till ett BE-körkort:

 • Inget körkortstillstånd krävs om man redan innehar B-behörighet
 • Inget teoriprov
 • Inget manöverprov före trafikkörning (men skall klara att manövrera fordonskombinationen skickligt i trafik, även backning o.s.v.)
 • Inget krav på funktionsbeskrivning

Krav vid uppkörning:

 • Säkerhetskontroll av hela fordonskombinationen samt last.
 • Isär och hopkoppling av bil och släp
 • Körning i trafik, där någon form av manöverprov ingår, t.ex. backning runt gathörn, eller parkering.

Krav på provfordon:

 • Sammanlagd totalvikt av bil +släp som överstiger 3500kg men inte 4250kg
 • Släp skall vara lastat till minst halva släpets maxlast.

Om man ej innehar B-behörighet:
Man kan ansöka om, samt genomföra uppkörning för utökat B även om man ej innehar tidigare B-körkort, då genomförs uppkörning på så sätt att man först gör uppkörning med endast bil, blir det körprovet godkänt fortsätter man med att genomföra ytterligare ett körprov men med då tillkopplad släpvagn (två körprov efter varandra).

PO:s tips: Kolla vilken körkortsbehörighet du behöver!
Tänk på om du byter bil eller släp att förutsättningarna kan ändras.

Släpvagnskalkylatorn

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Körprov 96 För utökad B-behörighet
Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 • Du har körkort med behörighet B.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt körprov.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Andra begränsningar för att köra släp
Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan 19 januari 2013. Det är viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar som kan finnas och som beror på bilens och släpvagnens tekniska utförande. Även om din körkortsbehörighet ger dig rätt att köra fordonskombinationer med en viss vikt, kan exempelvis bilens maximala släpvagnsvikt vara lägre.