BE - tung släpvagn

Med BE-körkort har du rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg, samt en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

För att kunna få ett BE-körkort finns det sex krav du måste uppfylla:

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i något annat land inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Så här går det till när du skaffar BE-körkort

Körkortstillstånd
Börja med att ansöka om körkortstillstånd för behörighet BE. Blanketter beställer du hos Transportstyrelsen. De kommer förtryckta att skickas till din bokföringsadress.
Ansökan och hälsodeklaration ska vara ifyllda och undertecknade. Även ett syntest som inte är äldre än två månader ska skickas med.

Teori
Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. Har du redan körkort kan du studera på egen hand och då gör du dina testskrivningar hos oss eller hemma på distans. Om du vill kan du självklart gå hela teorikursen hos oss och du får då en djupare förståelse för alla olika moment och de risker som finns i trafiken. När du är godkänd på dina skrivningar bokar vi en tid åt dig för teoriprovet på Trafikverket. Du kan naturligtvis plugga helt själv och beställa även tid för provet själv.

Praktik
Praktikdelen består av backning och körning i trafik. Du ska kunna hantera släpet på mindre ytor, som backning rakt och runt hörn.

Körning i trafik
Trots att du har redan har körkort för bil behöver vi alltid kontrollera att din körning i trafiken fungerar enligt reglerna.

Teoriprov och uppkörning
Körkortsteorin för behörighet BE utgörs av teorin för det vanliga B-körkortet plus en speciell del om att köra med släpvagn. Böcker finns att köpa i vår reception.
När du börjat med testskrivningarna, meddelar du vårt kontor så hjälper vi dig att boka ett kunskapsprov hos Trafikverket. Dt gäller även uppkörningen. Senast en vecka innan uppkörningen ska du vara godkänd på samtliga moment, annars flyttar vi fram uppkörningen så att du får träna på det som krävs.

Uppkörningen inkluderar:

  • säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning
  • särskilt manöverprov (ex vis backa runt gathörn)
  • körprov i gatutrafik och på landsväg

Tips! 
Kolla vilken körkortsbehörighet du behöver! Om du byter bil eller släp kan förutsättningarna ändras.

Andra begränsningar för att köra släp
Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan den 19 januari 2013. Det är viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar som kan finnas och som beror på bilens och släpvagnens tekniska utförande. Även om din körkortsbehörighet ger dig rätt att köra fordonskombinationer med en viss vikt, kan exempelvis bilens maximala släpvagnsvikt vara lägre.