BE - tung släpvagn

Så här går det till att ta BE körkort:

Körkortstillstånd
Ansök om körkortstillstånd för behörighet BE. Blanketter beställs hos transportstyrelsen.
Dom kommer förtryckta att skickas till din bokföringsadress.
Ansökan och hälsodeklarationen skall vara ifyllda och undertecknade. Även ett syn test som inte är äldre än två månader skall skickas med. Avgiften på 150 Kr måste betalas för att dom skall påbörja processen för din ansökan.

Teori
Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. Har du redan körkort kan du studera på egen hand och då gör du dina testskrivningar hos oss eller hemma på distans. Om du vill kan du självklart gå hela teorikursen hos oss och du får då en djupare förståelse för alla olika moment och de risker som finns i trafiken. När du är godkänd på dina skrivningar bokar vi en tid åt dig för teoriprovet på trafikverket. Du kan naturligtvis plugga helt själv och beställa tid för provet själv också om du hellre vill det.
Säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
Du kommer att tillsammans med din lärare gå igenom de olika momenten, vilka även kommer på uppkörningen. Du kommer också få en separat ”kom-ihåg-lista” som beskriver detta moment kortfattat, denna är bra att Du lär dig utantill, då du inte får använda lappen vid uppkörningen.

Praktik
Praktikdelen består av manöverbana och körning i trafik.Manöverträning. Du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn. De ”banor” som används och som även kommer på uppkörningen hittar du i din BE-bok.

Körning i trafik
Trots att Du har redan har körkort för bil behöver vi kontrollera att körning i trafiken fungerar enligt reglerna. Trots allt kommer det nya regler hela tiden samt att man lätt tappar lite av ”hur man egentligen skall göra”, speciellt om man haft körkort en längre tid.

Teoriprov och uppkörning
Körkortsteorin för behörighet BE utgörs av teorin för det vanliga B-körkortet PLUS en speciell del om att köra med släpvagn, fordonskännedom, last etc. Böcker finns att köpa i receptionen.
När du börjat med testskrivningarna, meddelar du vårt kontor så hjälper vi dig att boka ett kunskapsprov hos trafikverket. Väljer du att läsa teorin på egen hand kan du själv boka ditt kunskapsprov: 0771-17 18 19.Så snart du är klar med grundmomenten i din körutbildning och vi kan se ungefär hur mycket du har kvar, bokar vi en uppkörning till dig (detta förutsätter att du har skrivit ett godkänt teoriprov).Senast en vecka innan uppkörningen skall du vara godkänd på samtliga moment, annars flyttar vi fram uppkörningen så att vi får in de lektioner som krävs.

Uppkörningen inkluderar:

  • säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning
  • särskilt manöverprov
  • körprov i gatutrafik och på landsväg

PO:s tipsar: Kolla vilken körkortsbehörighet du behöver!

Tänk på att om du byter bil eller släp så kan förutsättningarna ändras. Du kan via länken se vad som gäller just för ditt fordon.

Släpvagnskalkylatorn

Läs mer om BE körkortet
Med BE har du rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Med totalvikt menas den högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av (tjänstevikt plus maxlast). Fordonens totalvikter avgör vilken körkortsklass som krävs.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du måste uppfylla:

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Andra begränsningar för att köra släp
Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan 19 januari 2013. Det är viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar som kan finnas och som beror på bilens och släpvagnens tekniska utförande. Även om din körkortsbehörighet ger dig rätt att köra fordonskombinationer med en viss vikt, kan exempelvis bilens maximala släpvagnsvikt vara lägre.