Riskutbildning 2

När det är dags för dig att avlägga ditt förarprov måste du genomgått Riskutbildning 2 och vara godkänd.

Målet är att du som ny körkortsinnehavare fått vara med om körning under särskilda förhållande och få en inblick i hur hastigheten förändrar säkerhetsmarginalerna i takt med att din hastighet ökar.
Riskutbildning del 2 består bland annat av verklighetsförankrade praktiska uppgifter som belyser riskerna med bilkörning.

Riskutbildning del 2 är cirka fyra timmar lång och omfattar:

  • Mänskligt beteende
  • Bilens beteende
  • Körning under särskilda förhållanden

Under utbildningen kommer du få möjlighet att uppleva din begränsade förmåga att klara av en svår situation i trafiken. För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:

  • Utföra hårda accelerationer
  • Bromsa från höga hastigheter
  • Köra bil självständigt

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar:
Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år.

Efter riskutbildningen
Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen och nått målen i kursplanen. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.