Riskutbildning 2

Risktvåan är den andra delen av den numera tvådelade riskutbildningen och är obligatorisk sedan den 1 april 2009. Risktvåan, riskutbildning 2 eller halkbanan som den brukar kallas, handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Målet är att du ska få vara med om körning under särskilda förhållanden och få en inblick i hur hastigheten förändrar säkerhetsmarginalerna i takt med att din hastighet ökar.

Riskutbildning del 2 är fyra timmar lång och omfattar:

  • Mänskligt beteende
  • Bilens beteende
  • Körning under särskilda förhållanden

För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att utföra hårda accelerationer och bromsa från höga hastigheter.

Efter riskutbildningen
Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen och nått målen i kursplanen. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningen är giltig i fem år.