B-körkort

B-körkort, vanligt eller intensivkurs

Dessa sex steg nedanför måste du fixa för att få ditt körkort, läs noga igenom allt så vet du hur det går till:

 • Körkortstillstånd
 • Utbildning (övningskörning och teori)
 • Risketta (riskbeteende, alkohol och droger i trafiken)
 • Risktvåa (halkbana)
 • Kunskapsprov
 • Uppkörning

Körkortstillstånd
För att få övningsköra måste man ha ett giltigt körkortstillstånd som man får från transportstyrelsen genom att skicka in en hälsodeklaration och ett syntest samt betalning för ansökan.
Ansökningsblanketter för körkortstillstånd beställs på www.korkortsportalen.se (hälsodeklaration och syntest) Båda kan registreras digitalt (behörighet krävs för syntest) inklusive betalning för tillståndet.

Vi på PO:s Trafikskola har behörighet att utföra syntest och hjälper gärna till med hälsodeklarationen i mån av tid. När betalning och båda handlingarna är transportstyrelsen till handa, handläggs ärendet och ett beslut skickas till folkbokföringsadressen efter cirka 1- 2 veckor.

Under högsäsong kan handläggningen för körkortstillstånd bli längre.
Körkortstillståndet måste vara giltigt innan första körlektionen.

http://www.transportstyrelsen.se/vag/korkort/

Utbildning
Det är nu det roliga börjar och målsättningen för utbildningen är att ge dig en grundläggande kunskap i bilkörning och fordonskännedom som ger dig tillstånd att övningsköra själv under den tvååriga prövotiden efter godkänt kunskaps- och körprov på trafikverket.

http://www.trafikverket.se/Privat/Korkortsprov/

Transportsyrelsen ställer höga krav på utbildningarna för att få säkra och medvetna chaufförer på våra vägar. Med nollvision som målsättning, har man i samråd med STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) www.str.se tagit fram en utbildningsplan som alla seriösa trafikskolor följer. Den består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del och för att få en kostnadseffektiv utbildning är upplägget av utbildningen, att man ska utvecklas snabbare och få en bättre förståelse för körningen, genom att de två delarna ska gå parallellt med varandra inför proven.

Teori
Den teoretiska delen ställer krav på eleven, att tillgodogöra sig så mycket information som möjligt genom att läsa på i böckerna samt öva i vårt webbaserade teori program som är identiskt med transportstyrelsens program för kunskapsprov. Givetvis erbjuder vi en lärarledd teorikurs för att effektivisera utbildningen om det behövs. Här bör man boka in sig för den obligatoriska Riskettan som är en 3.5 timmar lång kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.

Praktisk del
Den praktiska delen ställer högre krav på skolan och innebär att eleven måste genomföra 16 moment med underliggande delar på ett säkert och medvetet sätt, det är därför viktigt att man för en dialog med läraren om sina mål med utbildningen så att vi i samråd kan planera utbildningen på bästa sätt. Här ansvarar läraren för när eleven är redo för Risktvåan (Halkbana) och meddelar när det är dags att boka en tid för det.

Riskutbildningar
Målet med riskutbildningarna är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken (Nollvision) där Riskettan tillkommit ¼-2009. Kurserna är obligatoriska och giltiga i fem år. Dem ska vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs. Riskettan, är en 3,5 timmar lång teoretisk kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.

Risktvåan, också kallad halkbana, är en praktisk utbildning som omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Kunskapsprov & Körprov
När båda Riskutbildningarna är genomförda och läraren godkänt den praktiska delen och vi kan se, genom dataproven, att du är i fas med teorin är det dags att boka proven på trafikverket. Båda proven bokas samtidigt och är en preliminär bokning tills trafikskolan godkänner utbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Om du inte är färdigutbildad en vecka innan första provtillfället, ombokas proven automatiskt. Kunskapsprovet genomförs först och sedan körprovet. När man står på mållinjen kan det bli nervöst och skulle man mot förmodan misslyckas på ett av proven är det godkända delprovet giltigt i två månader.

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och båda proven måste göras om.

Kunskapsprov
Godkänd ID-handling medtages och man ska vara på plats 30 min innan start för fotografering och underskrift, så att trafikverket kan förbereda tillverkning av körkortet. När det är dags går man in och har 50 min på sig att genomföra provet på , man svarar på 70 frågor och resultat beräknas på 65 frågor, man måste minst ha 52 rätt för att vara godkänd.

Körprov
Innan körprovet träffas man på skolan och tillsammans med läraren kör man ut till uppkörningsplatsen där man går upp på trafikverkets kontor för identifiering med godkänd ID-handling. Trafikinspektören redogör vad provet handlar om, sen går man tillsammans ut till bilen för en säkerhetskontroll, för att sen köra ut i trafiken.

När körprovet är genomfört åker man tillbaks till skolan tillsammans med läraren.

När båda proven är genomförda och godkända av trafikverket, skickas körkortet till dig och du är redo för fortsatt övningskörning själv i två år, den sk prövotiden. Klart ?

Ett B-kort ger dig rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Med totalvikt menas den högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av (tjänstevikt plus maxlast). Fordonens totalvikter avgör vilken körkortsklass som krävs.

För att få ett B-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.