B-körkort

Ett B-körkort ger dig rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg.
För att få ett B-körkort krävs det att du fyllt 18 år och är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. Har du ett körkort som är utfärdat i något annat land inom EES-området, kan du byta ut det mot ett svenskt.

De här sex stegen måste du klara av för att få ditt körkort:

  • Körkortstillstånd
  • Utbildning (övningskörning och teori)
  • Risketta (riskbeteende, alkohol och droger i trafiken)
  • Risktvåa (halkbana)
  • Kunskapsprov
  • Uppkörning

Körkortstillstånd
För att få övningsköra måste du ha ett giltigt körkortstillstånd som du får från Transportstyrelsen genom att skicka in en hälsodeklaration och ett syntest samt betalning för ansökan.
Ansökningsblanketter för körkortstillstånd beställs hos transportstyrelsen, där du också kan registrera dig digitalt.

Vi på PO:s och Piteå Trafikskola har behörighet att utföra syntest och hjälper gärna till med hälsodeklarationen i mån av tid. När betalning och båda handlingarna är Transportstyrelsen till handa, handläggs ärendet och ett beslut skickas till din folkbokföringsadress efter 1- 2 veckor.

Under högsäsong kan handläggningen för körkortstillstånd bli längre.
Körkortstillståndet måste vara giltigt innan första körlektionen.

Utbildning
Det är nu det roliga börjar och målsättningen för utbildningen är att ge dig en grundläggande kunskap i bilkörning och fordonskännedom.
Transportsyrelsen ställer höga krav på utbildningarna för att få säkra och medvetna chaufförer på våra vägar. Med nollvision som målsättning, har man i samråd med STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) tagit fram en utbildningsplan som alla seriösa trafikskolor följer. Den består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del, och för att få en kostnadseffektiv utbildning är upplägget av utbildningen att de två delarna ska gå parallellt med varandra.

Teori
I den teoretiska delen ska du tillgodogöra dig så mycket information som möjligt genom att läsa på i böckerna samt öva i vårt webbaserade teoriprogram som är identiskt med Transportstyrelsens kunskapsprov. Vi erbjuder en lärarledd teorikurs för att effektivisera utbildningen om tillräckligt många vill delta i en sådan.

Praktisk del
Den praktiska delen ställer högre krav på skolan och innebär att du som eleven måste genomföra 16 moment med underliggande delar på ett säkert och medvetet sätt. Det är därför viktigt att du för en dialog med din lärare om dina mål med utbildningen så att vi tillsammans kan planera på bästa sätt. Här ansvarar läraren för när du är redo för Risktvåan (halkbana) och meddelar när det är dags att boka en tid för det.

Riskutbildningar
Målet med riskutbildningarna är att begränsa antalet olyckor genom ett ökat säkerhetstänkande. Båda kurserna är obligatoriska och giltiga i fem år. De ska vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.
Riskettan är en 3,5 timmar lång teoretisk kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken. Risktvåan, också kallad halkbana, är en praktisk utbildning som omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Kunskapsprov och körprov
När båda riskutbildningarna är genomförda och läraren godkänt den praktiska delen och ser att du är i fas med teorin är det dags att boka proven på Trafikverket. Båda proven bokas samtidigt och är en preliminär bokning tills trafikskolan godkänner utbildningen. Om du inte är färdigutbildad en vecka innan första provtillfället, ombokas proven automatiskt. Kunskapsprovet genomförs först och sedan körprovet.
När du står på mållinjen kan det bli nervöst och skulle du misslyckas på ett av proven är det godkända delprovet giltigt i två månader.

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och båda proven måste göras om.

Till kunskapsprovet tar du med dig godkänd ID-handling. Du ska vara på plats 30 minuter innan start för fotografering och underskrift, så att Trafikverket kan förbereda tillverkning av körkortet. När det är dags går du in och har 50 minuter på dig att genomföra provet. Du svarar på 70 frågor och resultatet beräknas på 65 frågor.  52 rätt krävs för att bli godkänd.

Innan körprovet träffas du och din lärare på trafikskolan för att tillsammans köra till uppkörningsplatsen. Där går du upp på Trafikverkets kontor för identifiering med godkänd ID-handling. Trafikinspektören redogör vad provet handlar om, därefter går ni tillsammans ut till bilen för en säkerhetskontroll. Sedan är det dags att köra ut i trafiken.

När körprovet är genomfört åker du tillbaka till trafikskolan tillsammans med din lärare.

När båda proven är genomförda och godkända av Trafikverket skickas körkortet till dig och du är redo för den så kallade prövotiden. Det innebär att du får övningsköra själv i trafiken innan du på riktigt får ditt körkort.