Riskutbildning 1

Riskettan är den första delen av den numera tvådelade riskutbildningen och är obligatorisk sedan den 1 april 2009. Under Riskettan får du lära dig riskerna om bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken. Riskutbildning del 1 för bil startar regelbundet och genomförs hos oss på trafikskolan.

Båda riskutbildningarna måste vara genomförda och giltiga innan du kan göra kunskapsprov och körprov.
Efter riskettan ska du känna till:

  • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet
  • Omfattning
  • Risker
  • Konsekvenser
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig)
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken
  • Olika gruppers olycksrisker (män/kvinnor, yngre/äldre)
  • Hur passagerare, mobiltelefonprat och stress påverkar dig som förare
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken

Efter riskutbildningen
Vi rapporterar in när du har gjort riskutbildningen och nått målen i kursplanen. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningen är giltig i fem år.