Riskutbildning 1

Riskettan är den första delen av den numera tvådelade riskutbildningen och är obligatorisk sedan 1/4-2009. Under riskettan får du lära dig riskerna om bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken. Riskutbildning del 1 för bil startar regelbundet och genomförs på skolan.

Pris: 995:- inklusive bokmaterial samt fika.

Du måste få en bekräftelse på att du är anmäld till kursen antingen via mail, telefon, personlig kontakt med oss eller via sms. Om du uteblir från bokad kursplats utan orsak så blir du debiterad kursavgiften.

Båda delarna skall vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskettan kan genomföras hos oss då PO:s Trafikskola är en godkänd riskutbildare av transportstyrelsen. Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan. Eleven skall bli medveten om konsekvenser och risker samt hur dessa kan undvikas.

Efter riskettan skall du känna till:

  • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet
  • Omfattning
  • Risker
  • Konsekvenser
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig)
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken
  • Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre)
  • Hur passagerare, mobiltelefonprat stress m.m. påverkar dig som förare
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar:
Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.

Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år.

Efter riskutbildningen
Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen och nått målen i kursplanen. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.