Så funkar det

Så fixar du körkortet

Här listar vi de olika stegen som krävs för att genomgå en körkortsutbildning och ta körkort.

Det finns sex moment som är obligatoriska och avgörande för din väg till körkortet:

  • Körkortstillstånd
  • Utbildning (övningskörning och teori)
  • Risketta (riskbeteende, alkohol och droger i trafiken)
  • Risktvåa (halkbana)
  • Kunskapsprov
  • Uppkörning

Körkortstillstånd
För att få övningsköra måste du ha ett giltigt körkortstillstånd som du får från Transportstyrelsen genom att skicka in en hälsodeklaration, ett syntest samt betalning för ansökan.

Ansökningsblanketter för körkortstillstånd beställs på www.transportstyrelsen.se (hälsodeklaration och syntest). Båda kan registreras digitalt (behörighet krävs för syntest), liksom betalning för tillståndet.

Vi på PO:s Trafikskola har behörighet att utföra syntest och hjälper gärna till med även hälsodeklarationen. När Transportstyrelsen fått de två handlingarna, handläggs ärendet och ett beslut skickas till din folkbokföringsadress efter 1-2 veckor. Under högsäsong kan handläggningen för körkortstillståndet bli längre.
Observera att körkortstillståndet måste vara giltigt innan första körlektionen.

Utbildning
För att få säkra och medvetna chaufförer på vägarna har Transportstyrelsen och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) tagit fram en utbildningsplan som alla seriösa trafikskolor följer. Den består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del, som går parallellt med varandra inför proven.

Den teoretiska delen ställer höga krav på dig. För att lära dig så mycket som möjligt bör du läsa på i böckerna och öva i det webbprogram som du får tillgång till via körskolan.

Den praktiska delen innebär att du övningskör. Här ska du lära dig samt genomföra 16 olika moment med underliggande delar på ett säkert och medvetet sätt. Tillsammans med din trafiklärare kan du göra upp en plan för hur du bäst ska öva.

Risketta
Målet med både riskettan och risktvåan är att begränsa antalet olyckor genom ett ökat säkerhetstänkande. Kurserna är obligatoriska och giltiga i fem år. De ska vara genomförda och godkända innan både kunskapsprovet och körprovet genomförs.
Riskettan är en 3,5 timmar lång teoretisk kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.

Risktvåa
Risktvåan, också kallad halkbana, är en praktisk utbildning som omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Här ansvarar din lärare eller handledare för när du är redo och det är dags att boka tid.

Kunskapsprov
När både riskettan och risktvåan är genomförda och din lärare godkänt den praktiska och teoretiska delen är det dags att boka både teoriprov och uppkörning. Du gör det själv på Trafikverket.se. 

Båda proven bokas samtidigt och är en preliminär bokning tills din trafikskola godkänner utbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Om du inte är färdigutbildad en vecka innan första provtillfället, ombokas proven automatiskt.
Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader, annars måste du göra om proven och betala nya avgifter.

Till teoriprovet ska du ha med dig godkänd ID-handling. Du ska också vara på plats 30 minuter innan start för fotografering och underskrift, så att Trafikverket kan förbereda tillverkning av ditt körkort.
När det är dags har du 50 minuter på dig att svarar på 70 frågor. Resultatet beräknas på 65 frågor och du måste ha minst 52 rätt för att bli godkänd.

Uppkörning 
Innan körprovet träffas du och trafikläraren på din trafikskola för att tillsammans ta er till uppkörningsplatsen. Där går ni upp till Trafikverkets kontor för identifiering med godkänd ID-handling. Trafikinspektören redogör vad provet handlar om, ni gör en säkerhetskontroll av bilen och så är det dags att köra ut i trafiken.

När båda proven är genomförda och godkända av Trafikverket, skickas ditt körkort hem till dig och du är redo att köra själv.
Under två år har du dock en så kallad prövotid. Det betyder att du måste göra om både teoriprov och uppkörning om ditt körkort blir indraget under den här tiden.