1) Förbered dig mentalt

Om du har tillgång till körkortsfrågor online, försök göra de test som replikerar kunskapsprovet. På så sätt vänjer du dig vid tidspressen under teoriprovet och minskar risken att du inte klarar av den när det väl kommer till provskrivande. Försök även göra mentala avslappningsövningar, t.ex. andas lugnt och koppla bort stressen medan du övar. Det är viktigt att du inte låter nervositeten ta överhanden.

2) Lita på dig själv

Kunde du all körkortsteori innan du kom till lokalen för teoriprovet? Då kan du den fortfarande – bara för att du sitter i en annan lokal istället för hemma betyder det inte att kunskaperna försvunnit. Kunskaperna finns fortfarande där – det som försvunnit är tilltron till dig själv! Kom ihåg detta när du skriver teoriprovet, om du är säker på att du svarat rätt på en fråga så har du förmodligen gjort det (förutsatt att du läst frågan ordentligt), så sluta tvivla och börja lita på dig själv!

3) Lita på din intuition

Om du är väl förberedd kommer förmodligen det alternativ du först valt vara korrekt, i alla fall i majoriteten av fallen. Din intuition arbetar i det undermedvetna, så det är mycket möjligt att den plockat fram någon viktig informationsbit som ditt medvetande glömt bort under tidspressen. Så lita på din intuition!

4) Teoriprovets frågor ska läsas noga

Redan när du tränar inför teoriprovet bör du öva in vanan att läsa alla frågor oerhört noggrant. Ofta kan ett par ord ändra vad som är rätt svar. Du måste till fullo läsa såväl fråga som svarsalternativen innan du fattar ditt beslut. Om du redan övat in detta hemma kommer du kunna slappna av mer under teoriprovet, då du är medveten om att du faktiskt läst igenom frågan och svaren – du kommer inte behöva oroa dig över att få fel på grund av slarvig läsning, vilket tar bort en hel del stress!

5) Träna på uteslutningsmetoden

Uteslutningsmetoden är en sista utväg om du verkligen är osäker på ett svar. Då frågorna på teoriprovet är av flervalstyp brukar det ofta gå att utesluta en eller fler frågor som direkt ologiska eller felaktiga. Om det t.ex. rör sig om belysning nattetid bör ju svaret rimligtvis ha något att göra med halvljus/helljus, inte dimljus. Alltså kan du förmodligen utesluta svarsalternativ som handlar om just dimljus (självklart måste du läsa frågan ordentligt för att se till att det inte är en av teoriprovets flera kuggfrågor som du fått). Så öva på uteslutningsmetoden så att du har en sista utväg ifall du verkligen inte kan någon fråga!

Du kan även ha hjälp av videon intill!