Jag ska göra körkortsprov i sommar – vad ska jag tänka på?

  • Planera din utbildning och prov i mycket i god tid.
  • Boka provet när du är en bit fram i utbildningen. Du behöver inte vänta tills du är helt färdigutbildad.
  • Boka provet minst 6 veckor innan du vill göra provet, så ökar möjligheten att hitta en tid som passar dig.
  • Sök tider på flera orter där det kan finnas en tid som passar dig.
  • Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet – chansa inte!

2. Ska kunskapsprovet för personbil göras samma dag som körprovet?
Båda proven ska göras nära varandra i tid. Det kan vara samma dag eller inom två veckor.

3. Hur många frågor är det i kunskapsprovet?
Det är 70 st frågor i kunskapsprovet för AM, A, B och traktorkortsprov och för högre behörigheter är det 60 frågor i provet. Bland dessa frågor finns även fem (5) frågor för utvärdering, så kallade testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet.

4. Hur lång tid får jag för provet?
Du har 50 minuter för kunskapsprov AM, A, B och traktorkortsprov. För övriga prov gäller 40 minuter.

5. Hur många rätt måste jag ha?
För att kunskapsprovet ska bli godkänt måste du ha minst 52 rätt av 65 möjliga för AM, A, B och traktorkortsprov. För övriga prov minst 44 rätt av 55 möjliga.

6. Hur länge är mitt godkända kunskapsprov giltigt?
Kunskapsprovet för behörighet B (personbil) är giltigt i 2 månader. Läs mer under rubriken Sammanhållet prov behörighet B i menyn till vänster. Kunskapsprovet för övriga behörigheter är giltigt ett år från provdatum.

7. Hur gör man för att få göra kunskapsprovet muntligt / med tolk?
Kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19 eller texttelefon 019-19 26 30.

8. Hur gör jag för att få längre tid för provet?
Kontakta Trafikverkets kundtjänst för mer information om hur du ansöker om detta, telefon 0771-17 18 19. texttelefon 0243-750 90.

9. Var hittar jag närmaste förarprovskontor?
Här ( www.trafikverket.se) hittar du uppgifter om de platser som Trafikverket har sina förarprovskontor på. Det finns också vägbeskrivningar på sidan.

Om du vill veta mer om hur själva kunskapsprovet går till kan du även kika på videon till höger i kolumnen!