Info till alla våra kunder

Nu är det högtryck på körkortsfronterna , detta innebär att det är bra om du har lite framförhållning när du bokar in körlektioner samt utbildningar i allmänhet

Vi försöker se till att du skall kunna nå oss via mail samt om du personligen vill komma ner till oss för att snacka körkort

Om du vill så mailar du oss, vi bokar då in en stund för just dig då du får svar på alla dina funderingar

Måndag -Torsdag 12.30-16-30

Fredag                    11.30-15.30