För att du skall få en så kostnadseffektiv utbildning som möjligt vill vi först av allt att du berättar om dina förväntningar och mål på utbildningen. På så sätt kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa möjliga sätt. För att din lektion skall bli så effektiv och lärorik som möjligt så är det viktigt att du kommer väl förberedd genom att du gått igenom föregående lektion och gjort din läxa samt givetvis är utvilad och inte stressad.

Så här går en körlektion till hos oss:

  • Varje körlektion är 55 minuter, du har även möjlighet att köra en dubbellektion om du önskar det. Det kan vara bra vid vissa moment då du hinner fler övningar under din körlektion.
  • Om du inte har övningskört privat eller om du har för lite förkunskaper så är det klokt att du bokar dina körlektioner då det inte är rusningstrafik. Det kan vara ganska jobbigt när man är nybörjare i trafiken. Vi hjälper gärna till med råd och tips, så fråga oss gärna om hur just du skall göra.
  • Vi gör en återblick från förra lektionen för att friska upp de redan befintliga kunskaperna och reflektera över vad vi har framför oss. Sedan tar vi upp dagens mål med lektionen, både dina och våra. Eleven skall efter lektionens slut kunna göra en egen utvärdering av lektionen.
  • Därefter sammanfattar vi de nya kunskaperna då lektionen är avslutad.
  • För att få ut bästa möjliga resultat till nästkommande lektion ger vi våra elever en läxa att tänka på. Det är därför viktigt att du tar med dig körkortsboken samt körhäftet till varje lektion.

Ta med dina böcker vid varje tillfälle!

Boka