Här får du en förteckning över alla de moment vår utbildning omfattar:

Grundutbildning

Övning 1: Körställning (Vikten av att sitta rätt).

a: stol/bälte
b: reglage

Övning 2: Inledande manövrering

a: Start/stannande
b: krypkörning/styrning

Starta bilen (motorn), Igångsättning, körklar bil. Koppling ned, 1:an, lossa p-bromsen, grundgas, dragläge, uppsikt innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln, starta.
Stannande av bilen, Uppsikt speglar, koppling ned, bromsa, p-broms åt, friläge.

Krypkörning, Grundgas, reglera farten med kopplingen.
Styrning, Händerna hålls rätt på ratten tio i två, rattning hand över hand. Kombination av krypkörning och styrning.
Övning 3: Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxlingVäxling och bromsning, Uppväxling 1-2, 1-2-3.
Bromsning, att stanna mjukt. Uppsikt, bromsa, koppling, lätta på bromsen.
Nedväxling, 3-2, 2-1. Val av växel. Nedväxling före sväng.Övning 4: Lutning
a: motlut
b: medlut

Starta med hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Starta utan hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Samma som ovan men bakåt.
Samma som ovan men i medlut.
Bilen skall stå stilla med hjälp av dragläge vid alla övningar.
Uppfångning. Sänk farten, lägg i 1:an, möt med gas och koppling, håll bilen stilla.
Starta i medlut (2:an).

Övning 5: Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering

Hur man skall sitta – blicken.
Backa rakt.
Backa rakt – sväng – rakt.
Precisionskörning, ex: mellan koner.
Vändning, ex: på väg.

Övning 6: Vård och kontroll
a: funktion/vård
b: säkerhetskontroll
c: last

Få förståelse för faktorer som inverkar på bilens köregenskaper.
Fordonskännedom = att veta hur bilen, som jag kör, fungerar.
Säkerhetskontroll = att veta om bilen jag kör är trafiksäker dvs. kunna genomföra säkerhetskontroll av bilen och bilens skyddssystem.

Kontrollen delas i tre delar: Invändig – Utvändig – Motor.

Övning 7: Samordning/Bromsning
a: avsökning/riskbedömning
b: samordning/motorik
c: acceleration
d: hård bromsning

Samordning av övning 1-5 på lugna gator, typ villaområden.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa så hårt att hjulen är på gränsen till låsning. Utgångshastighet 50km/tim.

Övning 8: Inledande tätort
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler

Körning på gator med mindre trafik.
Tillämpning av övning 1-7 på gator som har en normal uppbyggnad med lite trafik. OBS! Ej stadsmiljö. Här tränas förberedelser för uppmärksamhet, placering, regler, som hur man avsöker vägen framför sig så rätt information fås.

Övning 9: Mindre landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: järnvägskorsning

Att bli medveten om de faror och risker som finns omkring oss. Kunna samordna och tillämpa inlärda färdigheter på mindre landsväg. Eleven skall kunna anpassa hastigheten och placering till rådande förhållanden samt på ett säkert sätt kunna passera en järnvägskorsning.

När övning 1-9 fungerar nu är det dags att börja stadsutbildning.
Stadsutbildning

Övning 10: Stadstrafik
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: högerregel
d: huvudled
e: trafiksignal
f: enkelriktad gata
g: cirkulationsplats
h: körfält
i: vändning/parkering

Kunna placera bilen rätt såväl före, i och efter en korsning samt tillämpa väjningsregler på ett riktigt sätt. Kunna anpassa farten till övrig trafik, sikt och väglag. Klara av att hålla ett säkerhetsavstånd till andra trafikanter vid kökörning, körfältsbyte och omkörningar. Kunna vända och parkera på olika platser.
Landsväg

Övning 11: Landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart/avfart
e: omkörning
f: vändning och parkering

Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Alltifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Massor av omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.

In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Massor av omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt

Övning 12: Motorväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c:motorväg

Kunna hantera på- och avfarter ifrån motorväg, göra realistiska avståndsbedömningar samt anpassa hastigheten till övrig trafik. Ha goda kunskaper i hur bilen reagerar på rattutslag vid dessa hastigheter samt kunna välja rätt körfält på ett självständigt sätt.

Mörker och Halka

Övning 13: Mörker
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: mörkerdemonstation
d: möte
e: omkörning
f: parkering
g: nedsatt sikt

Övning 14: Halt väglag
a: trafikövningsplats/ halkbana
b: väg

Bromsteknik och hävande av sladd, rätt hastighet och placering med hänsyn till väglaget, väggreppet, vägbredd och övrig trafik.

Förutom ovan nämnda övning skall om möjligt( och när så kan ske) tränas:

Övergångsställe / cykelöverfart
Hållplatser
Vägarbete
Olika gående grupper
Djur på vägen
Nedsatt sikt (dimma, snö, regn)
Utryckningsfordon

Övning 15: Stadstrafik
a: tillämpning
b: egen utbildningskontroll

Körning i kvalificerad och varierad trafik. Köra efter och tolka anvisningar, köra mot mål, planera sin körning och kunna samordna alla tidigare moment (övn. 1-14) självständigt.
Att göra detta i så varierad trafikmiljö som möjligt.
Att ha rätt hastighetsanpassning ”d.v.s. följa trafikrytmen”.

Övning 16: Utbildningskontroll
Efter utbildningen genomför du en utbildningskontroll med vår utbildningsledare för att göra en sista avstämning innan körprovet hos Transportstyrelsen. Du måste vara godkänd på din utbildningskontroll eller eventuellt efter dina kompletteringar, för att få göra ditt bokade körprov. Annars flyttas ditt bokade prov automatiskt fram.