• Våra handledarutbildningar hålls av erfarna trafiklärare med lång erfarenhet och på ett roligt och lärorikt sätt, vi har fått mycket beröm för vår introduktionsutbildning av våra kunder och vi vet att du kommer att ha stor glädje av den då du skall övningsköra privat
 • I kursavgiften ingår handledarboken samt vägmärkesförteckning
 • Vi bjuder på innerbackspegel samt övningskörningsskylt värde 150 kr
 • Syntest ingår också i kursavgiften till alla elever som går vår Introduktionsutbildning, värde 150 kr.
 • Vi bjuder på smörgåsar, dryck, frukt, samt diverse annat smått och gott.
 • Alla kurser startar kl 17.00-20.30

 

 

 

 

Kursavgift: 650 kr

Obligatorisk legitimationskontroll på alla deltagare.

Här ansöker du:

Ansökan handledarskap

Ansökan körkortstillstånd

 

 

 

Mer om denna utbildning.

Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans, har fr.o.m. den 1 sept 2010 tagits bort. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes. Om du skall övningsköra privat behöver du dels en handledare och dels ha gått introduktionsutbildningen. Den som ska vara handledare vid privat övningskörning skall också ha gått introduktionsutbildningen innan han eller hon kan bli godkänd som handledare. Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • Hur man planerar och strukturerar övningskörning
 • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten

Nytt i introduktionsutbildningen fr.o.m. 1 januari 2011, är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning skall ingå. En introduktionsutbildning varar i minst tre timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. Efter utbildningen skall läraren utfärda ett intyg. PO:s Trafikskola rapporterar genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst

Jag ska vara handledare

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar också för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen.

Ditt ansvar som handledare

Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen och ha ett så kallat handledarbevis.

Handledarbevis

Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Det är du som handledare som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen. Du måste därför ha vana och skicklighet att köra den fordonstyp som övningskörningen gäller.

För att din ansökan om handledarbevis ska bli godkänd måste du:

 • Ha fyllt 24 år
 • Ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES*, för det fordon som övningskörningen avser, och
 • Ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
 • Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
 • Ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

Saknar du svenskt körkort?

Om du har ett körkort från en annan stat inom EES måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare.

För att din ansökan om handledarskap ska kunna behandlas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd**. Vill du bli handledare vid privat övningskörning för personbil (behörighet B), måste din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Utbildningen måste dessutom vara giltig när övningskörning pågår.

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning. Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81 för att få mer information.

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

** En elev som ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon behöver inte ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl.

Du kan inte bli handledare:

om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetshänseende eller rattfylleri

om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.

Handledare till flera elever

Om du ska vara handledare till flera elever måste du ansöka om att bli godkänd för varje elev. Från den 1 februari 2012 kan du ha högst 15 elever (godkännanden) samtidigt som handledare.

Ansök om godkännande som handledare i god tid innan ni ska börja övningsköra!

Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

Handledarbeviset gäller i fem år

Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt, behöver du inte ansöka om nytt godkännande som handledare för den eleven.