1. Värm upp
Kör ett pass precis före uppkörningen. Då är du ”uppvärmd” när själva körprovet börjar.

2. Bil som du är van vid
Det är en fördel att köra upp med den bil som du är van vid från trafikskolan, eftersom det tar en stund att vänja sig vid en ny bil.

3. Säkerheten är nummer 1
Att köra säkert är alltid prioritet nummer ett. Miljövänlighet är naturligtvis alltid viktigt men det får aldrig gå ut över säkerheten. Om hastighetsbegränsningen är 70 km/h innebär det inte alltid att du skall hålla den farten. I vissa situationer, t ex motljus, halka, kraftig dimma måste du köra mycket långsammare för att inte äventyra säkerheten.

4. Fundera inte
Fundera inte på om du kommer bli godkänd eller ej medan du kör. Koncentrera dig helt och hållet på det du gör d v s din körning. Du kommer att ha gott om tid att analysera körningen när du är färdig.

5. Glöm och gå vidare
Om du gör ett misstag, glöm det och gå vidare. Ett motorstopp eller andra lindriga fel behöver inte alls innebära att du blir underkänd om du i övrigt har kört bra.

6. Ingen katastrof
Kom ihåg att det inte är någon katastrof om du inte skulle klara uppkörningen. Alla människor drabbas av väsentligt värre saker i livet än en missad uppkörning.

7. Lär av dina misstag
Om din körning blir underkänd: skyll inte på att trafikinspektören är orättvis. Lär dig istället av dina misstag, träna mer och gör en ny godkänd körning vid nästa försök.

Lycka till!